Artikelen in winkelwagen:  0
Totaal €0.00
Currency: 

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicaties (via post, telefoon, gsm, de websites,…) die door Litoshop verstrekt worden. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te beroepen op deze communicaties, verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene verkoops- en facturatievoorwaarden van de klant.

Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Litoshop.

Wijzigingen

Litoshop behoudt zich het recht voor om deze “algemene voorwaarden” steeds te veranderen. Deze “algemene voorwaarden” werden het laatst gewijzigd en herzien op 27 augustus 2013.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Litoshop respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld.

Aansprakelijkheid en intellectuele eigendom

Litoshop sluit elke waarborg in verband met de door haar verstrekte informatie uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade. Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en informatie alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van elke Litoshop communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Litoshop of aan derden.

Logbestand

Via de logbestanden van haar servers verzamelt Litoshop automatisch informatie die gerelateerd is aan het gebruik van haar website. Deze informatie is anoniem. Deze logbestanden bevatten algemene informatie, zoals het aantal bezoeken aan de website, de gebruikte browsertypen en het aantal gedownloade bestanden. Persoonlijke gegevens worden via deze weg niet geregistreerd.

Prijzen

Alle prijzen vermeld in de communicaties van Litoshop, zijn steeds BTW-exclusief tenzij uitdrukkelijk anders werd vermeld. De prijzen zijn geldig tot uitputting van voorraad. Litoshop kan op elk ogenblik deze prijzen veranderen en de samenstelling van haar assortiment wijzigen.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

De bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring, de Disclaimer en het Cookiebeleid worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brugge bevoegd zijn. Indien enige bepaling uit boven vernoemde teksten nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal door Litoshop worden vervangen door een geldige bepaling die het oorspronkelijk economisch opzet het dichtst benadert.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens:

LITO Shop

Hoge Vautestraat 22

8210 Zedelgem

Tel.:

BTW BE

RPR Brugge

Terug
Copyright © 2018 LITO Shop Belgium.  Design by PjotterDS.be